27/04/20  Tin của trường  50
Những hoạt động phòng chống dịch Covid-19 
 27/04/20  Tin của trường  53
Trước tình hình dịch bệnh Corona diễn ra phức tạp, tập thể giáo viên trường Tiểu học Cam Hải Tây thường xuyên tổ chức vệ sinh sạch sẽ trường lớp để phòng chống dịch bệnh.
 08/07/20  Tin của trường  
Đầu năm 2019, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, tất cả nổ lực phòng chống đại dịch COvid 19, giáo viên và học sinh trường TH Cam Hải Tây cũng không ngoại lệ.
 08/07/20  Tin của trường  
Ngày 1/12, vào buổi sáng thứ hai đẹp trời, nhân viên y tế trường Tiểu học Cam Hải Tây tuyên truyenf về việc phòng chống HIV/AIDS