03/10/19  Tin tức - Sự kiện  271
Ngày 01 tháng 10 năm 2019, trường Tiểu học Cam Hải Tây phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã Cam Hải Tây tổ chức buổi lễ "Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2019" với sự tham gia của tất cả học sinh, phụ huynh và giáo viên và lãnh đạo xã Cam Hải Tây. 
 27/06/18  Kế hoạch năm học  232
PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH CAM HẢI TÂY                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số:      /KH-TH.CHT                                                                 CamHải Tây, ngày 23 tháng 9 năm ...