A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tổ chức triển lãm, trưng bày sách Năm học 2015 - 2016

PHÒNG GD & ĐT CAM LÂM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCAM HẢI TÂY                           Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

        Số: 07/BC-TH.CHT                            Cam Hải Tây, ngày 23 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

Tổ chức triển lãm, trưng bày sách Năm học 2015 - 2016

 

            Căn cứ Công văn số 532/SGDĐT-QLKH&CTHSSV ngày 04/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc Tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016; 

             Căn cứ Công văn số 213/PGD&ĐT ngày 06/4/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam  Lâm về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam” lần thứ 3 năm 2016;

             Căn cứ Kế hoạch tổ chức triển lãm, trung bày sách năm học 2015-2016 của Thư viện trường Tiểu học Cam Hải Tây;

             TrườngTiểu học Cam Hải Tây xin báo cáo kết quảtổ chức triển lãm, trưng bày sách năm học 2015 - 2016  như sau:

             1.Mục đích

             - Khuyến khích đưa phong trào đọc sách thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

            - Tạo môi trường thân thiện, để học sinh có điều kiện giao lưu, học tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực ”.

           2. Thời gian và địa điểm

           - Thời gian: từ ngày 19/4 đến ngày 22/4/2016.

           - Địa điểm: Tại phòng đọc Thư viện trường Tiểu học Cam Hải Tây.

          3. Đối tượng tham gia

          - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh.

          - Cán bộ, giáo viên, nhân viên

          -  Học sinh.

Cán bộ Thư viện Nguyễn Thị Lý và học sinh 

                  4. Nội dung tổ chức triển lãm, trưng bày sách

                Trưng bày và triển lãm sách tổng hợp gồm các chủ đề sau :

               - Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

               - Sách về biển đảo Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa.

               - Sách truyện tranh lịch sử.

               - Sách truyện cổ nước Nam.

               - Sách truyện tranh dân gian Việt Nam.

               - Sách truyện về giáo dục đạo đức

               - Sách về nhà giáo Việt Nam.

               - Sách tham khảo Toán và Tiếng Việt.

              - Sách pháp luật.

          5. Hình thức tổ chức

          Tổ chức cho các em học sinh theo khối lớp và giáo viên đọc sách, báo tại phòng đọc Thư viện

          + Khối lớp Năm  tham quan vào ngày 19/4/2016;

          + Khối lớp Bốn tham quan vào ngày 20/4/2016;

          + Khối lớp Ba tham quan vào ngày 21/4/2016;

          + Khối lớp Một và khối lớp Hai tham quan vào ngày 22/4/2016.

Không gian thư viện đẹp

                 6. Kết quả

                - Học sinh đến phòng đọc Thư viện tham gia đọc nhiệt tình, năng nổ trong giờ ra chơi và ngoài giờ học. Các em đọc sách về Bác Hồ, truyện thiếu nhi, truyện tranh lịch sử, sách truyện về giáo dục đạo đức. Giáo viên đọc sách biển đảo Việt Nam và Khánh Hòa, sách pháp luật , các loại báo….

              - Tổ chức triển lãm, trưng bày sách thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường

Các em học sinh cùng nhau đọc sách tại thư viện

             - Tổ chức có hiệu quả tạo ra không khí vui tươi trong học sinh.

             - Tuyên truyền tốt Ngày Sách Việt Nam 21/4 và tôn vinh giá trị của sách, “văn hóa đọc” trong nhà trường.

            Trân trọng báo cáo.

  Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng GDĐT ( b/cáo );                                                                              

  - Lưu: VT, TV.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan