A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO SƠ KẾT THI ĐUA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018

BÁO CÁO

 Sơ kết công tác thi đua theo  học kỳ I

Năm học  2017-2018

 
 

 

 

Căn cứ đánh giá thi đua, thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, kết quả chất lượng giáo dục học kỳ 1 năm 2017-2018.

Trường Tiểu học Cam Hải Tây báo cáo sơ kết thi đua học kỳ I năm học 2017-2018 theo tiêu chí công tác như sau:

 

I. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường  

1.1. Công tác tổ chức:

          - Sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà trường hợp lý .

          - Có sự phân công  phân nhiệm rõ ràng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác; thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng, hiệu quả giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách, thiết bị của các thành viên trong tổ; sinh hoạt định kỳ đúng quy định.

 

- Tổ văn phòng xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm học hỗ trợ tốt công tác dạy và học;  kiểm tra đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ; sinh hoạt định kỳ đúng quy định.

 

- Xây dựng đầy đủ các tổ chứcm  đoàn thể trong nhà trường.

-  Năm 2017 Tổ chức Đảng đạt  Trong sạch vững mạnh.        

 

1.2. Công tác quản lý:

- Xây dựng  đầy đủ các văn bản quản lý.

- Thực hiện quản lý các hoạt động giáo dục tốt.

- Quản lý thực hiện tốt công tác huy động 100% trẻ 6 tuối vào lớp 1. Duy trì vững chắc sĩ số học sinh .

- Quản lý thực hiện tốt quy chế chuyên môn

- Quản lý hoạt động giảng dạy có đầy đủy hồ sơ quy định.

 - Tổ chức thực hiện tốt quy trình kiểm tra, sử dụng các phương pháp kiểm tra để đánh giá khách quan kết quả học tập của học sinh.

 

 1.3. Quản lý các hoạt động tài chính:

  - Thực hiện đúng các quy định về thu, chi tài chính; đảm bảo thu đúng, thu đủ và chi đúng nguyên tắc, đúng mục đích.

  - Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, nhân viên và học sinh.

           -Hồsơsổsáchkếtoántàichínhđượclậpvàcậpnhậtđầyđủ, đúng quy định

 - Quản lý thực hiện chế độ kiểm tra tài chính: Thực hiện tốt chế độ kiểm tra của  Hiệu trưởng và  giám sát của Ban Thanh tra nhân dân

 

1.4 Quản lý các hoạt động hành chính:

- Quản lý thực hiện công tác văn thư hành chính, lưu trữ tài liệu.

- Thực hiện thông tin hai chiều.

- Thực hiện các chế độ thông tin báo cáo.

 

1.5. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra:

- Thực hiện đầy đủ kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Phòng quy định và theo kế hoạch  kiểm tra nội bộ trường học của nhà trường:

- Thực hiện đầy đủ kế hoạch thanh tra, kiểm tra hành chính:

           - Chấp hành tốt các quy định về công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

 

Tiêu chuẩn 2. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ 

2.1. Cán bộ giáo viên:

- Đảm bảo số lượng viên chức giáo viên, viên chức văn phòng theo quy định

- Trình độ của  giáo viên đạt  trên chuẩn 100% .

- Nhà trường tổ chức công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đảm bảo nội dung, hình thức tổ chức, hiệu quả.

 

2.2. Hoạt động giảng dạy:

          -  Kết quả đánh giá xếp loại giáo viên trong việc chấp hành quy chế chuyên môn tốt. 

- Kết quả đánh giá xếp loại viên chức giáo viên, viên chức văn phòng trong việc giảng dạy, công tác hành chính đúng chỉ tiêu .

- Tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 46,7%, cấp huyện đạt 02/02 (2 giáo viên xuất sắc; giải Nhất toàn đoàn )

 

2.3. Các hoạt động khác:

-Giáo viên tích cực trong các hoạt động phong trào, hoạt động giáo dục. Viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích. Làm và sử dụng ĐDĐH. Hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao

-  Tham gia của giáo viên đầy đủ trong việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh

tham gia thi “Giữ vở sạch – Viết chữ đẹp“ đem lại hiệu quả rõ nét trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

- Hiệu quả hoạt động của công tác y tế học đường đầy đủ.

- Tham gia của học sinh về công tác giáo dục thể chất và phong trào Thể dục thể thao trường học tốt.

 

Tiêu chuẩn 3. Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

3.1. Kết quả xếp Năng lực-Phẩm chất  của học sinh

 Tổng số học
sinh

NĂNG LỰC

Không đánh giá

Tự phục vụ, tự quản

Hợp tác

Tự học, giải quyết vấn đề

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

169

103

60.9

66

39.1

/

/

116

68.6

53

31.4

/

/

104

61.5

65

38.5

/

/

3

 

Tổng số học
sinh

PHẨM CHẤT

Chăm học, chăm làm

Tự tin, trách nhiệm

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

169

106

62.7

63

37.3

/

/

105

62.1

64

37.9

/

/

 

PHẨM CHẤT

Không đánh giá

Trung thực, kỷ luật

Đoàn kết, yêu thương

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

146

86.4

23

13.6

/

/

157

92.9

12

7.1

/

/

3

 

3.2. Kết quả thi VCĐ và  thi olympic môn học :

- Có 5/5 HS đạt VCĐ cấp huyện;

- Olympic môn học: 1 HS giải Nhì và 01 HS giải khuyến khích (cá nhân)

 

3.3. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Có các hoạt động văn hoá, nghệ thuật với nội dung phong phú và trở thành các hoạt động thường xuyên, có tác dụng giáo dục tốt.

- Có tổ chức 5 hoạt động cấp trường.

- Tham gia đầy đủ các phong trào, hội thi của ngành tổ chức.

 

Tiêu chuẩn 4. Công tác Kiểm định chất lượng GD; trường Chuẩn Quốc gia và thực hiện nhiệm vụ  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  

- Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có văn bản chỉ đạo các đoàn thể phối hợp triển khai duy trì Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; trường Chuẩn Quốc gia mức độ 1; thư viện tiên tiến và nhiệm vụ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào trong năm học.

- Thực hiện có hiệu quả yêu cầu 5có“Có tình thương trách nhiệm của thầy cô giáo; có nhận chăm sóc di tích văn hóa; có cây xanh và hoa; có nhạc hát ngoài giờ, trò chơi dân gian và các hoạt động vui chơi tích cực; có nhà vệ sinh”.

         -Đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh:

          - Chống các biểu hiện tiêu cực trong kiểm tra định kỳ, trong dạy thêm học them ngoài nhà trường. Xây dựng phong trào học sinh thanh lịch, làm nhiều việc tốt, có ý thức bảo vệ của công, công trình công cộng; tích cực tố giác các phần tử xấu; chống nói tục chửi thề; chống mọi biểu hiện bạo lực, gây gổ đánh nhau trong học sinh.

          - Các thầy giáo, cô giáo có phương pháp giảng dạy và hướng dẫn hấp dẫn nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên của học sinh; góp phần hình thành trong học sinh khả năng tự học, khuyến khích đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao.

          - Xây dựng  nhà trường có khuôn viên sạch sẽ, có cây xanh, thoáng mát và ngày càng đẹp hơn; trường học có đủ công trình vệ sinh và luôn được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

          - Chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích văn hóa. Tìm hiểu, tuyên truyền, giới thiệu các công trình, tu bổ, chăm sóc, vệ sinh công trình, tổ chức các hoạt động giáo dục tại cơ sở văn hóa.

 

                                                Tiêu chuẩn 5: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin       

                 -Có 100% giáo viên sử dụng hộp thư điện tử theo tên miền của Sở Giáo dục: (@khanhhoa.edu.vn

          -Khai thác có hiệu quả các công cụ trình chiếu, soạn và trình bày bài giảng điện tử  trong một năm học đạt 100% có số bài giảng điện tử bằng số giáo viên.

          -Có sử dụng các phần mềm mã nguồn mở trong công tác quản lý và giảng dạy như Open Office, Unikey, FireFox…

          - Có áp dụng các phần mềm quản lý trường học (quản lý học sinh, quản lý giáo viên, hỗ trợ xếp thời khóa biểu…); triển khai có hiệu quả hệ thống tin học quản lý giáo dục; quản lý quá trình học tập của học sinh.

        

II. KÊT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 1. Tập thể trường

          -Tổ chức Đảng năm 2017 đạt:  Trong sạch vững mạnh.

          - Công đoàn đạt CĐCS  /

          - Chi đoàn đạt Chi đoàn  /

          - Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh  /

          - Công tác Thư viện – Thiết bị - duy trì tiên tiến

          - Công tác kiểm định chất lượng giáo dục: duy trì cấp độ 3

          - GVDG cấp trường  đạt : 7/15 GV - Tỉ lệ : 46,7%

          - GVDG cấp huyện  đạt : 2/2 tỷ lệ : 100%

          - Đạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi GVDG cấp huyện

 

          2. Học sinh

-  Hội thi VCĐ cấp huyện : đạt 5/5 HS – tỷ lệ : 100%

- Olympic môn học: Đạt 6/12 học sinh (cá nhân đạt 01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích)

 

 Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết, chấp hành tốt đường lối chủ trương  của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Không có cá nhân, tập thể bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; không có cá nhân vi phạm ATGT, không có  đơn thư vượt cấp; hiện tượng bạo hành học sinh./.

 

           

                                                                                                                  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan